Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.76.2019D

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 145/10, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik, zostało zakończone.

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.70.2019

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.73.2019

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy - WB1-PP.6733.70.2019

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

Postanowienie

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony