Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej,
gm. Kórnik – etap 5 - WB-PP.6722.6.2012

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej,
gm. Kórnik – etap 5 - WB-PP.6722.6.2012

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 4 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.3.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 28 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.2.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 marca 2023 r. - WB1-PP.6733.3.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 marca 2023 r. - WB1-PP.6733.2.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik postanowienia z dnia 23 lutego 2023 r. o podjęciu na wniosek strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.2.2023

Obwieszczenie Burmistrza

o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Dachowa i Szczodrzykowo, ograniczonego linią kolejową oraz ulicami: Dworcową, Poznańską i Klonową, gmina Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.3.2023

Strony