Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.68.2020 z dnia 19 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.68.2020

Obwieszczenie Burmistrza

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - WB1-PP.6733.48.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.68.2020 

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.48.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB1-PP.6722.16.2017

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.48.2020 

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - WB1-PP.6733.7.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - WB1-PP.6733.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza

z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.7.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Strony