Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczneg...

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci gazowej ś/c dn 63 mm PE,na działce oznaczonej nr ewid. 156/5,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 106/14, 107/31, 140, 107/29, 107/36, 107/33, 107/34, 107/35, 106/15,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Strony