Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.48.2020 

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - WB1-PP.6733.7.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - WB1-PP.6733.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza

z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.7.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza

z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.6.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - WB1-PP.6730.210.2019

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  WB1-PP.6733.7.2020   

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.6.2020   

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - WB1-PP.6730.173.2019

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.76.2019D

Strony